Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Nghiên cứu thiết kế, làm mẫu theo đúng yêu cầu của khách hàng:
- Tham gia các cuộc họp phát triển mẫu: P.KD, Khách hàng, SX…. Tiếp nhận thông tin phát triển sản phẩm theo ý tưởng, tài liệu phác thảo, bản vẽ, hoặc mẫu của khách hàng 
- Tổ chức triển khai làm mẫu và báo giá theo yêu cầu cho từng mã  hàng.
- Làm việc với phòng kinh doanh để làm rõ các điểm không rõ trên spec và danh mục vật tư
- Theo dõi và kiểm tra tiến độ thiết kế rập và may mẫu.
- Tham gia các cuộc họp thẩm định mẫu trước khi gửi khách hàng: P.KD, SX, QA, SC…

2. Tìm kiếm nhà cung cấp mới đáp ứng yêu cầu thiết kế
- Phối hợp với bộ phận mua hàng tìm kiếm các nhà cung cấp mới để tìm thêm nguồn vật tư đáp ứng yêu cầu & tiến độ hoàn thành mẫu của mẫu

3. Kiểm tra, rà soát các tài liệu cho từng mã hàng
- Kiểm tra việc soạn thảo các tài liệu kỹ thuật để đảm sản xuất thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật sản phẩm.
- Tổ chức rà soát  định mức tiêu hao vật tư, năng suất lao động cho từng công đoạn

4. Phối hợp các đơn vị liên quan sản xuất, kiểm tra chất lượng và cải tiến sản phẩm 
- Tham gia đánh giá sản xuất thử  zero series mã hàng mới 
- Tham gia các đoàn đánh giá đi rà soát hiện trường các nhà máy.
 - Phối hợp cùng các phòng ban/bộ phận sản xuất để cải tiến sản phẩm, tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm.

5. Quản lý nhân viên
- Phân công công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và động viên, khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thực hiện công việc.
- Giải quyết vấn đề phát sinh hàng ngày

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực may, đặc biệt may balo, túi xách, may hàng gia dụng;

- Tiếng anh tốt;

- Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 03 năm trở lên.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên hóa chất, Nhân viên Hóa chất, Nhân viên QA mảng hóa chất, QA STAFF, testing chemical, Chemical, Pdoc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Purchasing staff, Metal, Mua hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ, Designer, Chuyên viên thiết kế, design, CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: QA staff, Nhân viên đảm bảo chất lượng, Pdoc, pdocs, Nhân viên QA, Nhân viên QA (QA staff)
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.