Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tham gia tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường của Công ty mẹ và các Công ty con;

- Soạn thảo các văn bản của Công ty: Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, công văn, thông báo và các văn bản khác của Công ty;

- Thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ/HĐQT theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết;

- Rà soát, cập nhật hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm: điều lệ công ty, quy chế tài chính, quy chế quản trị và các hồ sơ phát sinh khác khi có yêu cầu;

- Làm hồ sơ về việc thành lập, giải thể, thay đổi Giấy phép kinh doanh của các công ty trong hệ thống;

- Tham gia rà soát hợp đồng cho các phòng ban;

- Tham gia tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Giám, Trưởng phòng ban;

- Phối hợp với Ban kiểm kê của công ty để thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản của Công ty;

- Quản lý, theo dõi Lưu các chứng từ, văn bản liên quan đến ĐHĐCĐ/ HĐQT;

Job Requirement

- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Nhanh nhẹn, cẩn thận

- Khả năng giao tiếp tốt

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN, Pháp lý, Xây dựng, Luật sư
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.