Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tiếp nhận, kiểm tra và kiểm soát thông tin sản phẩm từ nội bộ và khách hàng:

- Tiếp nhận hồ sơ tài liệu (Pdoc), tiêu chuẩn (Specification) của sản phẩm và các thông tin có liên quan đến sản phẩm từ khách hàng và hệ thống mạng của khách hàng.

- Truy cập vào mạng thông tin của khách hàng, kiểm tra và tiếp nhận các tài liệu mới bao gồm: hồ sơ tài liệu (Pdoc), mô tả kỹ thuật (TED), nhãn, bản vẽ, hướng dẫn đóng gói..

- Sau khi lấy tài liệu từ hệ thống của khách hàng, gửi tài liệu đến các bộ phận liên quan để kiểm tra, phản hồi lại các thông tin sai lệch (nếu có) và xác nhận thời gian dự kiến/ thực tế áp dụng cho từng phần của tài liệu.

- Tổng hợp thông tin tài liệu sai lệch từ các bộ phận và gửi đến khách hàng để điều chỉnh, cập nhật lại tài liệu/ngoại lệ bằng văn bản.

2. Ban hành tài liệu liên quan đến sản phẩm

- Ban hành tài liệu liên quan của từng mã hàng đến các phòng ban theo quy định: Pdoc, Pdocindex ( danh mục tài liệu sản phẩm , Danh Mục Tài liệu Sản Phẩm Hiện Hành,…và cập nhật tài liệu, hiệu lực áp dụng khi có thay đổi theo quy trình tiếp nhận, xử lý, ban hành tài liệu của khach hàng.

Job Requirement

- Thời gian làm việc: từ 7g30 -16g30 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7: 1/2 ngày.

- Tốt nghiệp cử nhân ngành hóa hoặc kinh nghiệm tương đương

- Ưu tiên từng làm việc trong ngành may

- Tiếng anh: Đọc, dịch tài liệu

- Nhanh nhẹn có thể đào tạo.

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, R&D, technical
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên hóa chất, Nhân viên Hóa chất, Nhân viên QA mảng hóa chất, QA STAFF, testing chemical, Chemical, Pdoc
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Purchasing staff, Metal, Mua hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ, Designer, Chuyên viên thiết kế, design, CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.