Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Sport Club

Job Description

- Cập nhật thay đổi về tiêu chuẩn, quy định và yêu cầu của khách hàng, công ty và pháp luật về hóa chất;

- Xây dựng, điều chỉnh và ban hành các quy định, hướng dẫn về sử dụng và kiểm tra hàm lượng các chất trong sản phẩm, NPL dựa trên tiêu chuẩn, quy định của công ty, khách hàng và pháp luật đến nhà cung cấp, các bộ phận, các bên có liên quan.

- Phối hợp với các bộ phận trong quá trình phát triển sản phẩm, xem xét, đánh giá các yếu tố liên quan đến hóa chất để xác định các rủi ro tiềm năng ảnh hưởng đến an toàn của sản phẩm. Và đề ra các biện pháp khắc phục cần thiết.

- Tiếp nhận và xử lý các báo cáo sự không phù hợp liên quan đến hóa chất tại nhà cung cấp, trong sản xuất và khiếu nại khách hàng nếu có;

- Kiểm tra, cập nhật và duyệt các MSDS đạt theo tiêu chuẩn của các loại NVL: Hóa chất, nhựa,..

- Kiểm tra xem xét việc tuân thủ thực hiện theo quy định về hóa chất đã ban hành.

- Hiểu các tiêu chuẩn của khách hàng.

 Tiếp nhận hồ sơ tài liệu (Pdoc), tiêu chuẩn (Specification) của sản phẩm và các thông tin có liên quan đến sản phẩm từ khách hàng và hệ thống mạng của khách hàng.

- Sau khi lấy tài liệu từ hệ thống của khách hàng, gửi tài liệu đến các bộ phận liên quan để kiểm tra, phản hồi lại các thông tin sai lệch (nếu có) và xác nhận thời gian dự kiến/ thực tế áp dụng cho từng phần của tài liệu.

 

Job Requirement

- Thời gian làm việc: từ 7g30 -16g30 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7: 1/2 ngày.

- Tốt nghiệp cử nhân ngành hóa

- Ưu tiên từng làm việc trong ngành may

- Tiếng anh: Tốt (đặc biệt dịch, viết)

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm, R&D, technical
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài, Purchasing staff, Metal, Mua hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ, Designer, Chuyên viên thiết kế, design, CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ, Nhân viên thiết kế, Designer, Nhân viên phòng thiết kế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/02/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: QA staff, Nhân viên đảm bảo chất lượng, Pdoc, pdocs, Nhân viên QA, Nhân viên QA (QA staff)
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.