Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • Giám sát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các nhà khai thác, xây dựng kế hoạch tiến độ sản xuất. Đồng thời thiết lập các phương pháp cải tiến trong quá trình sản xuất, trang bị máy móc, thiết bị vật tư và bố trí mặt bằng nhà máy.
 • Lên kế hoạch sản xuất, triển khai tổ chức cũng như kiểm tra, đôn đốc nhân viên, công nhân làm việc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.
 • Tổ chức, sắp xếp được đội ngũ cán bộ nhân viên, nhân lực sao cho việc vận hành diễn ra an toàn, hiệu quả, đúng quy định và mục tiêu trong kế hoạch. Thiết kế, tạo dựng môi trường làm việc và phân công trách nhiệm cho các hoạt động, kiểm soát quy trình thực hiện.
 • Kiểm soát, quản lý chi phí ngân sách trong mức cho phép của công ty, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, lao động, báo cáo lượng sản phẩm tồn kho, các vấn đề phát sinh một cách kịp thời để có biện pháp khắc phục nhanh chóng.
 • Lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất, cụ thể định kỳ thực hiện kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, đảm bảo tiến độ làm việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận nhằm đạt được mục tiêu, năng suất công việc, giảm chi phí về mức thấp nhất.
 • Triển khai thực hiện lệnh sản xuất của cấp trên, quản lý hệ thống chất lượng, máy móc trong nhà máy. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí - Chế tạo máy hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kinh nghiệm vị trí tương đương trên 5 năm
 • Kỹ năng lãnh đạo, điều hành; lập kế hoạch công việc; Thu thập và tổng hợp thông tin, xử lý các vấn đề.
 • Khả năng chịu áp lực cao và có trách nhiệm trong công việc
 • Có năng lực vạch ra kế hoạch định hướng phát triển kinh tế của đơn vị trước mắt và lâu dài.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.