Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

      QA QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

 1. Tiếp nhận, kiểm tra và kiểm soát thông tin sản phẩm từ nội bộ và khách hàng
 2. Nghiên cứu, thiết kế quy cách đóng gói cho từng mã hàng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng
 3. Theo dõi, cập nhật tình trạng đóng gói của từng mã hàng
 4. Kết nối, cập nhật thông tin đóng gói (DWP) lên mạng của khách hàng và soạn thảo các tài liệu, văn bản tiêu chuẩn của nguyên liệu, thành phẩm đóng gói đáp ứng yêu cầu
 5. Ban hành tài liệu liên quan đến sản phẩm
 6. Phối hợp giải quyết khiếu nại/cải tiến chất lượng đóng gói
 7. Thực hiện transport test định kỳ và làm báo cáo

QA BUYER

 1.  Đảm bảo các yêu cầu chất lượng của khách hàng trong suốt các giai đoạn phát triển, sản xuất và sau khi xuất hàng
  1.1 Kiểm soát chất lượng của sản phẩm hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
  1.2 Phân tích rủi ro về chất lượng cho sản phẩm mới với khách hàng.
  1.3 Kểm tra các mẫu trước khi gửi khách hàng hoặc test lab, các mẫu trước sản xuất.
  1.4 Phối hợp với các QA khác, có kế hoạch kiểm tra chất lượng trên chuyền, kiểm tra cuối cùng và kiểm tra với khách hàng.
 2. Chủ động ở vai trò người phối hợp về chất lượng cho tất cả các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp và cơ sở gia công, liên quan đến sản phẩm, quy trình, hệ thống chất lượng để hạn chế khiếu nại khách hàng.
  2.1 Đánh giá và duyệt nhà cung cấp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu khách hàng.
  2.2. Phối hợp với khách hàng, bên thứ ba liên quan đến việc kiểm tra sản phẩm và đánh giá sản phẩm hoặc hệ thống quản lý chất lượng.

QA QMS
1.   Biên soạn, chỉnh sửa các biểu mẫu, tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của công ty theo yêu cầu của các bộ phận, khách hàng, theo nhu cầu cải tiến hệ thống.
2.   Ban hành các tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
-  Kiểm soát, ban hành tài liệu hệ thống cho các nhà máy trực thuộc.
-  Phổ biến, hướng dẫn cách thức tiến hành các tài liệu.
-  Phát hiện, đề xuất các biện pháp khắc phục - phòng ngừa các vấn đề có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng tại công ty.

3.Tham gia đánh giá và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của khách hàng

Job Requirement

Trình độ : Cao đẳng/ Đại học .       

Chuyên ngành: Quản lý chất lượng, quản lý công nghiệp, Hóa học/ Hóa chất,.. và các ngành liên quan.    

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến vận hành, giám sát hệ thống
quản lý chất lượng, có kỹ năng đánh giá nội bộ.

Kiến thức:  Ưu tiên am hiểu về ISO 9001: 2015

Kỹ năng/ khả năng:

 - Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic
 - Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ thống kê

Yêu cầu khác :Có tinh thần trách nhiệm với công việc.     

- Vui lòng gửi CV Tiếng Anh.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG, Chuyên viên tuyển dụng, Executive Recruitment, recruitment, tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ NĂNG SUẤT, NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ / NĂNG SUẤT, ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT, ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC, ĐỊNH MỨC NGÀNH MAY, ĐỊNH MỨC BA LÔ TÚI XÁCH, consumption, consumption staff
 • Number of positions: 3
 • Posted: 23/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, kiểm toán, kế toán kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Kế hoạch Sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM, DWP, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG GÓI, Packing operation, packaging design, PACKAGING, QA ĐÓNG GÓI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thu mua, Quản lý nhà cung cấp, Vật tư, Nhân viên Quản lý Nhà cung cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020
 • Location: Ho Chi Minh
  Thua Thien Hue
 • Required skills: QA Staff, Nhân viên KCS, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.