Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1.Tiếp nhận, kiểm tra và kiểm soát thông tin sản phẩm từ nội bộ và khách hàng:

a. Tiếp nhận tai liệu, tiêu chuẩn (Pdoc, Specification) đóng gói cho sản phẩm và các thông tin có liên quan đến đóng gói sản phẩm từ khách hàng (Ikea..) và hệ thống mạng của khách hàng.

b. Nghiên cứu, kiểm tra tài liệu chỉnh sửa hoặc tài liệu mới và trao đổi làm rõ yêu cầu đóng gói sản phẩm trước khi gửi các bộ phận liên quan.

c. Kiểm soát và trình ký; ban hành các tài liệu, yêu cầu của khách hàng đến các phòng ban và các nhà cung cấp để đảm bảo nguyên liệu đóng đạt chất lượng, kích thước, tiêu chuẩn đúng yêu cầu.

2.Nghiên cứu, thiết kế quy cách đóng gói cho từng mã hàng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng

a. Thiết kế quy cách đóng gói phù hợp các tiêu chí của khách hàng.

b. Thiết kế quy cách đóng gói đảm bảo sản phẩm an toàn trong quá trình bảo quản, lên cont và vận chuyển đến người tiêu dùng

c. Tính toán qui cách đảm bảo thùng chứa được số lượng phù hợp và cont không bị tình trạng rỗng nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển và lên cont dễ dàng, duy trì số khối trong cont (filling rate) luôn ở mức cho phép.

3.Theo dõi, cập nhật tình trạng đóng gói của từng mã hàng:

4. Kết nối, cập nhật thông tin đóng gói (DWP) lên mạng của khách hàng và soạn thảo các tài liệu, văn bản tiêu chuẩn của nguyên liệu, thành phẩm đóng gói đáp ứng yêu cầu:

a. Kết nối, cập nhật các thông tin đóng gói (DWP) của từng mã hàng lên hệ thống mạng của khách hàng (IKEA..)

b. Soạn thảo và cập nhật bảng tiêu chuẩn nguyên liệu đóng gói dựa vào tiêu chuẩn của khách hàng, ban hành nội bộ và yêu cầu nhà cung cấp thực hiện đúng.

c. Yêu cầu nhà cung cấp xác nhận, đảm bảo nguyên liệu cung cấp phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

d. Kiểm tra hệ thống và các thông tin đã được chấp nhận của khách hàng (IKEA)
Cập nhật đăng ký thông tin đóng gói (DWP) các sản phẩm  đã quá hạn 1 năm

5.Ban hành tài liệu liên quan đến sản phẩm

6.Phối hợp giải quyết khiếu nại/cải tiến chất lượng đóng gói

7.Thực hiện transport test định kỳ và làm báo cáo

Job Requirement

Trình độ : Cao đẳng/ Đại học .       

Chuyên ngành: Quản lý chất lượng, quản lý công nghiệp,.. và các ngành liên quan.    

Kinh nghiệm: làm việc liên quan đến vận hành, giám sát hệ thống
quản lý chất lượng, hiểu biết về quy cách đóng gói

Kỹ năng/ khả năng:

 - Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 - Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic
 - Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ thống kê

Yêu cầu khác :Có tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đi công tác,..   

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG, Chuyên viên tuyển dụng, Executive Recruitment, recruitment, tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ NĂNG SUẤT, NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ / NĂNG SUẤT, ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT, ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC, ĐỊNH MỨC NGÀNH MAY, ĐỊNH MỨC BA LÔ TÚI XÁCH, consumption, consumption staff
 • Number of positions: 3
 • Posted: 23/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, kiểm toán, kế toán kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Kế hoạch Sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: QA STAFF, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, quy cách đóng gói, thiết kế đóng gói, hệ thống chất lượng đóng gói, DWP
 • Number of positions: 5
 • Posted: 08/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thu mua, Quản lý nhà cung cấp, Vật tư, Nhân viên Quản lý Nhà cung cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020
 • Location: Ho Chi Minh
  Thua Thien Hue
 • Required skills: QA Staff, Nhân viên KCS, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.