Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

I/ ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

1. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế của đơn hàng và các sản phẩm mẫu, mẫu rập, …

2. Xây dựng định mức vật tư, nguyên phụ liệu cho từng mã hàng và từng công đoạn sản xuất

a. Phối hợp với bộ phận thiết kế, may mẫu kiểm tra :
- Xác định mức tiêu hao vật tư – nguyên phụ liệu (từng loại vật tư) tại từng công đoạn cho từng sản phẩm, bán thành phẩm.
- Xác định, định mức vật tư hao hụt cho phép từng mã hàng.
- Tổng hợp định mức tiêu hao cuối cùng cho 01 sản phẩm .
- Lập bảng định mức vật tư, nguyên phụ liệu cho các mã hàng, mẫu thiết kế.

b. Thu thập thông tin từ phòng kinh doanh và bộ phận thiết kế, thực hiện đi sơ đồ tính định mức vật tư – nguyên phụ liệu để tính giá thành

3. Xây dựng các tài liệu định mức vật tư, đề xuất ban hành và cung cấp, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

4. Theo dõi, hướng dẫn thực hiện định mức tại các phân xưởng và kiểm tra điều chỉnh định mức phù hợp với thực tế

II/ ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT

1.Báo công may

a. Tham khảo mẫu ,thông tin hoặc bảng vẽ từ Phòng Phát triển sản phẩm (PTSP) để tính năng suất báo giá.

b. Lập bảng quy trình và đưa ra thời gian tạm của từng công đoạn vào bảng quy trình tạm báo giá.

c. Nghiên cứu túi mẫu tìm ra những thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm tính thời gian để có được định mức báo giá tốt hơn.

2. Chuẩn bị sản xuất

a. Lập bảng quy trình CN tạm tính ban hành cho các nhà máy để chuẩn bị sản xuất.

b. Lập bảng trang thiết bị ban hành cho các nhà máy để chuẩn bị sản xuất.

c. Phân tích rủi ro trong quá trình sản xuất thử đưa ra biện pháp khắc phục trong quyền hạn cho phép.

d. Kết hợp cùng kỹ thuật triển khai xưởng theo dõi, cải tiến kỹ thuật điều chỉnh công đoạn kịp thời khi  triển khai chưa hợp lý hoặc chưa đồng nhất giữa các chuyền sản xuất.

3.Sản xuất thực tế

a. Rà soát thời gian & Quay camera từng công đoạn của tất cả mã hàng trên dây chuyền sản xuất thực tế. Ban hành ĐMNS thực tế  cho các nhà máy   

b. Kiểm tra/camera đề xuất xưởng SX hướng dẫn công nhân loại bỏ thao tác thừa để tăng năng suất

c. Cập nhật bảng thiết bị mới phù hợp với năng suất sản xuất hiện hành . Ban hành bảng thiết bị mới cho các nhà máy.

 

Job Requirement

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ may, kỹ thuật may,... hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm về định mức vật tư hoặc định mức năng suất từ 6 tháng trở lên.

- Sử dụng thành thạo các thao tác máy vi tính.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành hàng balo, túi xách.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Nhân viên kỹ thuật CNTT, Kỹ thuật viên, Nhân viên phòng kỹ thuật, Kỹ sư công nghệ thông tin, IT Engineer, Information Technology Engineer, Kỹ sư CNTT, IT Staff, nhân viên IT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/07/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH, Finance officer, finance
 • Number of positions: 2
 • Posted: 29/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG, Chuyên viên tuyển dụng, Executive Recruitment, recruitment, tuyển dụng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN THƯ KÝ, thư ký hành chính, admin staff, clerk, thư ký
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, kiểm toán, kế toán kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Kế hoạch Sản xuất, Giám sát kế hoạch sản xuất, Production Planning Officer, Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất, Production Planner, Production Planning Staff, Production Planning Specialist, Chuyên viên kế hoạch sản xuất
 • Number of positions: 2
 • Posted: 18/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM, DWP, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÓNG GÓI, Packing operation, packaging design, PACKAGING, QA ĐÓNG GÓI
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: QA STAFF, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC, quy cách đóng gói, thiết kế đóng gói, hệ thống chất lượng đóng gói, DWP
 • Number of positions: 5
 • Posted: 08/06/2020
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thu mua, Quản lý nhà cung cấp, Vật tư, Nhân viên Quản lý Nhà cung cấp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020
 • Location: Ho Chi Minh
  Thua Thien Hue
 • Required skills: QA Staff, Nhân viên KCS, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên QA/QC
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/05/2020

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.